„Student zawsze obecny…” odwołana konferencja

W związku z rozwojem sytuacji epidemicznej w Polsce oraz obowiązującymi obecnie przepisami sanitarnymi Komitet Organizacyjny Konferencji naukowej „Student zawsze obecny. W 60. rocznicę działalności Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego” podjął decyzję o odwołaniu konferencji odbywającej się w formie stacjonarnej.
Aby jednak uczcić jubileusz Koła Naukowego Bibliotekoznawców UWr, Komitet Organizacyjny podjął decyzję o przygotowaniu okolicznościowej publikacji. W związku z tym pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do nadsyłania tekstów, których tematyka oscyluje wokół bibliologicznego ruchu studenckiego, a w szczególności:

  • historia bibliologicznych kół naukowych w Polsce;
  • udział studentów i doktorantów w rozwoju polskiej bibliologii;
  • ruch studencki ośrodków bibliologicznych w Polsce;
  • rozwój naukowy studentów i doktorantów kierunków bibliologicznych;
  • rozwój zawodowy studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa;
  • aktualne prace prowadzone w ramach kierunków o profilu bibliologicznym;
  • bibliotekoznawcze koła naukowe a „ustawa 2.0″ o szkolnictwie wyższym.

Z powodu procedury finansowania tej publikacji jesteśmy zobowiązani wyznaczyć nieprzekraczalny termin nadsyłania tekstów do 1 listopada 2020 roku. Publikacja ukaże się drukiem na przełomie grudnia 2020 i stycznia 2021. Aby właściwie zorganizować prace wydawnicze, bardzo prosimy o jednoznaczną deklarację chęci nadesłania tekstu do dnia 21 września 2020. Na naszej stronie znajdą Państwo założenia wydawnicze, zgodnie z którymi będą przygotowywane teksty.
Pozdrawiamy serdecznie – Komitet Organizacyjny