Poszukiwane książki z biblioteki Ludwiga Tiecka

Uniwersytet Wiedeński realizuje projekt naukowy „Biblioteka Ludwiga Tiecka. Anatomia romantyczno-komparatystycznego księgozbioru“, w ramach którego rekonstruuje wirtualnie bibliotekę niemieckiego pisarza epoki romantyzmu, Ludwiga Tiecka. Celem projektu jest m.in. jak najwierniejsze odtworzenie zbiorów Tiecka oraz wykazanie w bazie danych w systemie open access tytułów książek z należącej do niego biblioteki. Odnotowywane są również cechy książek pod względem materialnym (dedykacje, pieczęcie, marginalia, dalsze ślady po czytelnikach i właścicielach), o ile znana jest nam dziś ich lokalizacja i dostępność. Realizatorzy projektu byliby wdzięczni za wszelkie wskazówki dotyczące poszukiwanych zbiorów w polskich bibliotekach.

Duża liczba książek dostała się do polskich bibliotek poprzez bibliotekę hrabiego Yorcka z Wartenburg w Oleśnicy Małej (Klein Oels). Bardzo wartościowe są więc również wskazówki na książki, które noszą pieczęć „Graf Yorck – Klein Oels – Majoratsbibliothek”.

Cieszyłoby nas, gdybyśmy w naszej bazie danych mogli wykazać polskie biblioteki jako właścicieli książek Ludwiga Tiecka, tak jak wykazujemy tytuły ze zbiorów British Library, Austriackiej Biblioteki Narodowej, Bawarskiej Biblioteki Państwowej oraz wielu innych bibliotek europejskich. Więcej informacji o projekcie na stronie uniwersytetu. Kontakt: Theresa Schmidt (theresa.schmidt@univie.ac.at).