Otwarte podręczniki akademickie

Nauczyciele akademiccy coraz częściej pytają o dostęp do podręczników, które mogą polecać, które mogą wykorzystywać podczas własnych zajęć dydaktycznych. Czy pamiętacie o kilku serwisach otwartych podręczników akademickich np.: OpenStax, TU Delft Open Textbooks, Open Textbook Library, BC Campus OpenEd.