Deklaracja sorbońska o danych badawczych

27 stycznia 2020 w Paryżu podpisano deklarację sorbońską, której sygnatariusze uznali, że dane badawcze powinny być udostępniane i ponownie wykorzystywane w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, bez naruszania bezpieczeństwa narodowego, autonomii instytucjonalnej, prywatności, lokalnego prawa oraz praw własności intelektualnej. Więcej informacji znajduje się w serwisie Otwarta Nauka.