Nauczaj z Europeaną – propozycja na Tydzień Otwartej Edukacji w Polsce

Blog „Nauczanie z Europeaną” jest inicjatywą stworzoną w ramach projektu Europeana DSI-4 i ma na celu zachęcenie nauczycieli do dzielenia się doświadczeniami związanymi z włączaniem zasobów Europeany do nauczania w swoich klasach. Okazuje się, że nauczanie z Europeaną może być idealną platformą dla nauczycieli do:

Odkrywania nowych scenariuszy.
Dzielenia się swoim doświadczeniem.
Uzyskania opinii na temat materiałów edukacyjnych.
Budowanie społeczności nauczycielskiej.

W Europeanie możesz przejrzeć katalog scenariuszy lekcyjnych, zawierające zasoby Europeany. Ponadto blog informacje o wdrażaniu zasobów w klasach przez nauczycieli wykorzystujących własne scenariusze lub scenariusze innych kolegów w swoich szkołach.

Członkowie grupy użytkowników Europeana DSI-4, a także Ambasadorzy Europeana DSI-4, aktywnie zarządzają blogiem i regularnie publikują nowe artykuły na temat scenariuszy i historii ich wdrażania. Blog jest również otwarty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli, którzy chcieliby podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z wykorzystaniem cyfrowego dziedzictwa kulturowego.

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie „Nauczanie z Europeaną”, możesz przesłać historię wdrażania swojego scenariusza lekcyjnego za pomocą formularza online.

Aby poprowadzić Cię przez pisanie pierwszej historii wdrożenia, możesz pobrać wytyczne dotyczące pisania historii wdrożenia na blogu Nauczanie z Europeaną.

W ramach tegorocznego Tygodnia Otwartej Edukacji można przygotować warsztat dla nauczycieli, jak wykorzystać Europeanę w nauczaniu w Polsce.