Trwa nabór programie Kultura EOG: Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”

Są to granty dla dużych bibliotek ( w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021), które mogą realizować projekty kulturalne z partnerami zagranicznymi a także mają 15 % wkładu własnego. Nabór projektów będzie trwał do dnia 16 marca 2020 r. do godz. 16.00. Wnioski można składać od dnia 16 stycznia 2020 r.