Pieniądze na technologie od FRSI

Kto może wziąć udział w rekrutacji do Funduszu Sektora 3.0?

Fundusz adresowany jest do zespołów złożonych z przedstawicieli organizacji, firm oraz niezależnych specjalistów z branży technologicznej, które mają pomysły na nowe rozwiązania odpowiadające na potrzeby i problemy społeczne. W skład zespołu projektowego powinno wchodzić od 2 do 5 osób. Rola lidera zespołu powinna spoczywać w rękach organizacji społecznej.

Zgłoszenia do Funduszu można wysyłać za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie funduszu. Nabór wniosków trwa do 28 lutego do godziny 12:00.

Wnioski zostaną przeanalizowane przez organizatorów, którzy przeprowadzą rozmowy z autorami pomysłów o największym potencjale. Najlepsze zespoły zostaną nagrodzone możliwością wzięcia udziału w inspirującym i pełnym wiedzy procesie Inkubacji. Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając emaila na adres: fundusz@sektor3-0.pl.

Fundusz jest realizowany w ramach programu „Sektor 3.0” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jego realizację powierzono Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Partnerami tegorocznego Funduszu są Orange, Netguru, Google for Startups Campus, Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji, Ladies that UX Warsaw oraz Gerere Fun for Good.