Weź udział w tworzeniu gry

Nowoczesna Polska jest partnerem w międzynarodowym projekcie „Play Your Role” dot. mowy nienawiści, którego elementem jest międzynarodowy hackaton. W trakcie wydarzenia zespół z Polski (max. 3 osoby, ukończone 18 lat) zaprojektuje grę, a w kolejnych miesiącach ją stworzy i zostanie ona udostępniona na stronie projektu. Obecnie trwa nabór zespołów (również w krajach partnerskich), szczegóły tutaj: https://www.playyourrole.eu/pl/the-hackathon-4/. Fundacja zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy.

Nadesłała Paulina Choromańska, Fundacja Nowoczesna Polska
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125, tel. +48 22 465 15 35 / +48 22 621 30 17
e-mail: fundacja@nowoczesnapolska.org.pl, www.nowoczesnapolska.org.pl