Biblioteka przestrzeń dodana…

W terminie 1.03-20.12.2019 r. Książnica Kopernikańska realizowała zadanie „BIBLIOTEKA – PRZESTRZEŃ DODANA – warsztaty dla ambitnych bibliotekarzy podregionu toruńsko-włocławskiego”. Miały one na celu wyposażenie pracowników merytorycznych bibliotek podregionu toruńsko-włocławskiego w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie wprowadzania nowej oferty usług skierowanej w szczególności do grup, które do tej pory bywają w bibliotece rzadko: młodzieży, małych dzieci w wieku przedszkolnym (i ich rodziców), a także osób niedowidzących i seniorów.

Fot. T. Dorawa

Projekt miał także wymiar technologiczny: objął edukację w zakresie promocji usług bibliotecznych w świecie wirtualnym, przybliżył zagadnienia książki cyfrowej oraz uczył korzystania z aplikacji internetowych przydatnych do pracy z użytkownikami biblioteki. W efekcie każda uczestnicząca w projekcie osoba miała szansę dodania nowej „przestrzeni” w swojej bibliotece w świecie wirtualnym i realnym w postaci nowych usług. Zorganizowano następujące warsztaty:

  • Promocja biblioteki w przestrzeni wirtualnej
  • Cyfrowe przestrzenie książki
  • Programowanie w bibliotece
  • Warsztat gier fabularnych RPG oraz LARP
  • Zabawa czytaniem – warsztat kreatywnej nauki czytania
  • Przestrzeń dla seniora w bibliotece
Fot. T. Dorawa

Dodatkowo uczestnikom szkoleń zaproponowaliśmy wyjazd szkoleniowy do Sopoteki i Biblioteki z Pasją. Podczas 6 warsztatów przeszkoliliśmy 88 osób, 40 osób skorzystało z wyjazdu szkoleniowego.

Fot. T. Dorawa

Zadanie „BIBLIOTEKA – PRZESTRZEŃ DODANA – warsztaty dla ambitnych bibliotekarzy podregionu toruńsko-włocławskiego” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Partnerstwo dla Książki” oraz z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.