Czytacz – poradnik dla bibliotek

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przygotowała poradnik dla bibliotekarek i bibliotekarzy organizujących lub planujących zorganizowanie w bibliotece akcji głośnego czytania dla seniorów… i nie tylko. Publikacja wykorzystuje doświadczenia z pilotażowej edycji projektu „Czytacz”, zrealizowanej przez pięć bibliotek publicznych (z Bielska-Białej, Hańska, Iłży, Rybnika i Starego Strącza) pod opieką Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach projektu „czytacze” – wolontariusze lub sami bibliotekarze – przynosili książki do domów starszych osób i czytali im na głos. Głośne czytania były organizowane także w szpitalach i domach pomocy społecznej, a najmłodsi czytelnicy bibliotek uczestniczących w projekcie czytali książki swoim dziadkom.