Helena Więckowska – kobieta polska w nauce

W dniu 10 kwietnia 2014 r. (czwartek) Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego organizuje sesję naukową pt. Helena Więckowskakobieta polska w nauce poświęconą pamięci Uczonej w 30. rocznicę Jej śmierci. Sesji towarzyszyć będzie wystawa.

Chcemy przypomnieć wkład prof. Heleny Więckowskiej do nauki polskiej, Jej osiągnięcia jako historyka, bibliotekarza i dydaktyka.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału i nadesłania tematów wystąpień wraz z abstraktami w terminie do 31 stycznia 2014 r. Jednocześnie informujemy, że udział w seminarium jest nieodpłatny, natomiast referaty seminaryjne zostaną włączone do Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego. W stosownym czasie dokładny Program całego przedsięwzięcia zostanie zamieszczony na stronie internetowej BUŁ (http://www.lib.uni.lodz.pl/).

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt: teresa.gorniak@lib.uni.lodz.pl; tel. 42 635 64 57