Nowy zespół biblioteczny

Rada Wykonawcza Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich powołała nowy zespół roboczy ds. współpracy z nową inicjatywą MNiSW – Polską Bibliografią Naukową.

Biblioteki akademickie wyraziły chęć wsparcia Zespołu  i zgłosiły do niego przedstawicieli swoich bibliotek. Zgłoszeń było więcej, niż zakładana liczebność zespołu, wynikająca z konieczności zapewnienia sprawnego funkcjonowania grupy. Ostatecznie powstał zespół w następującym składzie:

  • Birska Renata, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Buzdygan Dorota, Politechnika Krakowska
  • Garczyńska Maria, Akademia Górniczo Hutnicza
  • Anna Jańdziak,  Politechnika Opolska
  • Małgorzata Rychlik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Dorota Tkaczyk, Politechnika Lubelska
  • Anna Grygorowicz, Gdański Uniwersytet Medyczny.

Spotkanie z przedstawicielami PBN zostało zaplanowane na 8 stycznia 2014 roku. Został przygotowany katalog problemów, które będa omawiane z Panami Aleksandrem Nowińskim i Wojciechem Fenrichem, bowiem to oni będą reprezentować PBN.

Informację przesłała A. Grygorowicz