„Biuletyn EBIB” – plan numerów na rok 2020

Szanowni Czytelnicy,

Przygotowaliśmy plan numerów „Biuletynu EBIB” na rok 2020. Utrzymujemy tryb publikowania sześciu numerów w roku. Zaplanowaliśmy kilka nowości: podsumowanie mijającego roku, wakacyjny bibliotekarski hyde park oraz numer sponsorowany, w którym chcemy zamieścić teksty o trendach u dostawców produktów i usług bibliotecznych. Zachęcamy do przejrzenia zagadnień i zgłaszania artykułów tematycznych, jak również tekstów dotyczących innych problemów, które zamieścimy w dziale Badania, teorie, opinie czy Sprawozdania.

W imieniu Redakcji

Lidia Derfert-Wolf

Nr Termin Tytuł Redakcja
190LutyBibliotekarski rok 2019 w skrócie    Lidia Derfert-Wolf
Beata Starosta  
191KwiecieńNowe technologie dla bibliotekarzy
i czytelników (numer sponsorowany)
Iwona Sójkowska  
192CzerwiecBiblioteki muzealneBeata Antczak-Sabala
Katarzyna Žák-Caplot
193SierpieńCo gryzie bibliotekarzy
– hyde park
Anna Filipowicz
Agnieszka Celej
194PaździernikOtwarte dane badawczeMarzena Marcinek
Aneta Kowalska
195GrudzieńZarządzanie zasobami
– współpraca bibliotek
Agnieszka Wolańska  

W wybranych numerach planujemy poruszyć następujące zagadnienia:

190 – biblioteki i bibliotekarze a Ustawa 2.0, biblioteki publiczne, szkolne i pedagogiczne, działania „otwartościowe”, podsumowanie konferencji, podsumowanie czasopism

191 – wdrożenia różnych narzędzi, platform, czytelnictwo e-booków

193 – opinie na dowolne tematy zawodowe, autorzy mogą podpisywać się nickami

194 – przegląd literatury światowej, repozytoria danych, plan zarządzania danymi

195 – współpraca w zakresie gromadzenia i selekcji, wypożyczanie międzybiblioteczne (np. wpływ Academiki)