Przekazanie archiwum Maryli Rodowicz do Biblioteki Narodowej

Serdecznie zapraszamy w środę 18 grudnia o godzinie 11.00 do Pałacu Rzeczypospolitej przy pl. Krasińskich 3/5 w Warszawie na uroczyste podpisanie umowy oraz przekazanie archiwum Maryli Rodowicz do Biblioteki Narodowej. W wydarzeniu weźmie udział Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uroczystości towarzyszyć będzie konferencja prasowa z udziałem Maryli Rodowicz, ministra Bogdana Zdrojewskiego i dr. Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej oraz specjalny jednorazowy pokaz najciekawszych obiektów z archiwum Artystki.

Maryla Rodowicz przekazuje Bibliotece Narodowej prywatne archiwum zawierające liczne rękopisy i maszynopisy tekstów wykonywanych przez nią piosenek, w tym Agnieszki Osieckiej: Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma, Niech żyje bal, Nie ma, jak pompa! Uwagę zwraca rękopis wydanej w 1992 r. książki wspomnieniowej Niech żyje bal. Karierę Artystki dokumentują scenariusze koncertów z odręcznymi notatkami, wycinki prasowe, płyty, afisze, listy od fanów, a także oficjalne pisma z gratulacjami i podziękowaniami. Archiwum uzupełniają dokumenty osobiste: paszporty i legitymacje oraz fotografie, rysunki i portrety przedstawiające Marylę Rodowicz. Szczególnie interesująca jest prywatna korespondencja Artystki, m.in. z Agnieszką Osiecką.

Nadesłał: Grzegorz Mazurowski