Pilotaż unijny – surowe dane badawcze w Internecie!

Wprowadzanie w życie najnowszego programu naukowego Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Research and Innovation Programme Horizon 2020 wiąże się z nowym pilotażem, który dotyczy upowszechniania surowych danych badawczych i nazywa się: Pilot on Open Research Data in Horizon 2020. W komunikacie można także przeczytać o nowych zasadach udostępniania publikacji naukowych wytworzonych w ramach programu Horyzont 2020. To, co było do tej pory pilotażem, od roku 2014 staje się obowiązkowe, to znaczy, że wszystkie prace naukowe oraz metadane wytworzone w ramach badań europejskich mają być udostępnione w Internecie od 6 do 12 miesięcy. Więcej informacji w oficjalnym komunikacie Komisji Commission launches pilot to open up publicly funded research data: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1257_en.htm.