Pomóż SPARC lepiej zrozumieć praktyki otwartej edukacji w bibliotekach akademickich

SPARC EUROPE zaprasza bibliotekarzy akademickich do udziału w ważnej ankiecie. SPARC Europe stara się uzyskać wgląd w praktyki otwartej edukacji (OE) w bibliotekach akademickich w Europie. Wkład bibliotekarzy jest niezbędny, jeśli chcemy uzyskać dokładny obraz OE w bibliotekach szkolnictwa wyższego.

Ostatecznym celem jest wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu wzmocnienia OE i otwartych zasobów edukacyjnych (OER) w instytucjach szkolnictwa wyższego i ich bibliotekach w całej Europie.

Biblioteki akademickie są naturalnymi partnerami w tym przedsięwzięciu, biorąc pod uwagę znaczącą rolę, jaką odegrały w rozwoju ruchów OPEN. Uważamy, że ważnym pierwszym krokiem w tym kierunku jest dokładne zrozumienie obecnego krajobrazu otwartej edukacji w bibliotekach, co powinno zapewnić badanie. Liczymy na udostępnienie wyników ankiety w pierwszym kwartale 2020 r.

ANKIETA do wypełnienia

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem oer@sparceurope.org. W przeciwnym razie prosimy o wypełnienie ankiety. Pamiętaj, że termin jego zakończenia upływa w piątek, 20 grudnia 2019 r.

Vanessa Proudman, Dyrektor SPARC Europe