Stanowisko IFLA w sprawie text i data mining

IFLA opublikowała stanowisko w sprawie text i data mining, proponując, aby objąć je dozwolonym użytkiem. Text i data mining to inaczej eksploracja danych na skalę masową. Jest to popularna technika wydobywania danych z dużych wolumenów danych i budowania na podstawie pewnych prawidłowości tez i hipotez naukowych. Wydobywanie danych odbywa się często poprzez eksplorację dzieł chronionych prawem autorskim. W wielu krajach nie ma pewności, że jest to zgodne z prawem. Przykłady zastosowań text i data mining znajdują się w podsumowaniu konferencji Liber.

Komisja Europejska ogłosiła właśnie konsultacje społeczne w sprawie kierunków zmian dyrektywy IFOSOC, w których poddaje pod dyskusję wprowadzenie wyjątku na rzecz eksploracji danych.

Środowiska bibliotekarskie zgłosiły taki postulat w trakcie Forum Prawa Autorskiego poświęconemu dozwolonemu użytkowi w czerwcu tego roku.