Konwersatoria bibliotekoznawcze w Zielonej Górze

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze zaprasza na cykl spotkań w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych w roku akademickim 2019/2020.

Plan spotkań

20 listopada 2019 r.
dr hab. Maja Wojciechowska, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
Rola bibliotek w budowaniu kapitału społecznego

11 grudnia 2019 r.
dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu i nowych mediów. Perspektywa psychologiczno-informatologiczna

15 stycznia 2020 r.
dr Joanna Kapica-Curzytek (Uniwersytet Zielonogórski)
Biblioteka jako przestrzeń edukacji międzykulturowej

19 lutego 2020 r.
prof. zw. dr hab. Marian Kisiel (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Rygor i marzenie. Dzieło Andrzeja K. Waśkiewicza

18 marca 2020 r.
prof. nadzw. dr hab. Mariola Antczak (Uniwersytet Łódzki)
Rola marketingu wewnętrznego w zarządzaniu bibliotekami

15 kwietnia 2020 r.
prof. zw. dr hab. Elżbieta Zybert (Uniwersytet Warszawski)
Rola GLAM w pielęgnowaniu polskiego dziedzictwa, na przykładzie Polskiego Ośrodka Katolickiego w Martin Coronado, Argentyna

20 maja 2020 r.
Katarzyna Hryniewicka (Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku)
Literacki zwierzyniec (co czytać dzieciom)

Wykłady połączone z dyskusją będą się odbywać w Sali Wykładowej im. dr. Grzegorza Chmielewskiego WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Dwie pierwsze prelekcje rozpoczną się o godzinie 9.30, natomiast o godzinie późniejszych spotkań będziemy informować w osobnych komunikatach zamieszczonych na stronie internetowej www.biblioteka.zgora.pl

Zaproszenie