Wojskowe bibliotekarstwo naukowe

Biblioteka Główna ASW zaprasza na ciekawą konferencję „100 lat wojskowego bibliotekarstwa naukowego. Od zbiorów tradycyjnych do cyfrowych – Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej”. Konferencja odbędzie się w Warszawie, w dn. 5.12.2019 r. Patronujemy medialnie temu wydarzeniu. Zapraszamy!