Program spotkania „Praktyczne perspektywy publikowania naukowego”

Dostępny jest już program wydarzenia „Praktyczne perspektywy publikowania naukowego” organizowanego z okazji udostępniania na platformie ICM UW pełnych tekstów ponad 300 000 artykułów z 1000 czasopism naukowych. Wydarzenie odbędzie się 21 października 2019 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Wykład otwierający na temat globalnego ruchu na rzecz otwartego dostępu wygłosi Dominic Mitchell z Directory of Open Access Journals (DOAJ). W programie znalazły się ponadto praktyczne warsztaty dla redaktorów i wydawców czasopism naukowych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji poprzez stronę internetową. Wydarzenie objęte zostało patronatami honorowymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.