#biblioteka jest ważna #bibliotekarze też!

30 września (poniedziałek) to ostatni dzień przed wejściem w życie Konstytucji dla Nauki – ustawy, w której tylko jedno zdanie dotyczy bibliotek: W uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka (Art. 49, pkt. 2). W procesie legislacyjnym zapomniano o bibliotekarzach, przypieczętowując tym samym agonię zawodu. 30 września to również ostatni dzień, kiedy mamy prawo do 36-godzinnego tygodnia pracy.

Zachęcamy bibliotekarzy akademickich, by włączyli się w akcję protestacyjną zainicjowaną przez bibliotekarzy Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i ubrali się tego dnia na czarno.

Nagłaśniajmy wydarzenie, tagując: #biblioteka jest ważna #bibliotekarze też! Informujcie EBIB o przyłączeniu się do akcji, przysyłajcie zdjęcia (redakcja@ebib.pl).