Podaruj wiersz

Podaruj wiersz to ogólnopolska akcja Fundacji im. Zbigniewa Herberta, której partnerem jest Biblioteka Narodowa. Udział w akcji polega na wybraniu wiersza dla konkretnej osoby, przepisaniu go odręcznie na przygotowanej przez nas karcie papeterii i następnie podarowaniu tego przepisanego wiersza wybranej osobie.

Fundacja im. Zbigniewa Herberta wraz z Biblioteką Narodową w Warszawie pragnie zaprosić Państwa bibliotekę do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji społecznej „Podaruj wiersz”. Osoby biorące udział w akcji chcemy – z Państwa pomocą – zaprosić do odręcznego przepisania wybranego przez siebie wiersza (nie musi to być wiersz Zbigniewa Herberta) i ofiarowania tego przepisanego wiersza komuś, dla kogo to może być ważne.
 
Działania, do których zapraszamy, sprowadzają się do czterech prostych kroków:
 
1. sięgnięcie po zbiór wierszy (w domu lub w bibliotece),
2. wybranie jednego z nich,
3. odręczne przepisanie wybranego wiersza,
4. podarowanie go komuś.
 
Inspiracją dla naszej akcji był sam Zbigniew Herbert, który pisał listy-wiersze do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do osób, które cenił (niektóre z tych listów znalazły się następnie w książkach poety i należą do najprzenikliwszych i najmocniej poruszających jego utworów).
 
Mamy nadzieję, że włączą się Państwo w naszą akcję, jako ambasadorowie i najlepsi propagatorzy jej idei. Nie potrzebujemy Państwa wkładu finansowego, ale jedynie wsparcia naszego pomysłu poprzez umożliwienie przepisywania wierszy w Państwa placówce.
 
Proponowana przez nas akcja może wzbogacić Państwa działania realizowane np. w ramach Nocy Bibliotek, Mikołajek, czy innych imprez okolicznościowych.
 
Do naszej akcji przyłączyło się już ponad sto bibliotek w całej Polsce , które przepisywały wiersze m.in. dla lokalnych oraz ogólnopolskich Instytucji Opieki Społecznej – np. Fundacji „Akogo”, SOS Wioski Dziecięce, Fundacji „Projekt Starsi”.
 
Ideę akcji „Podaruj wiersz” opisujemy szerzej w załączonym liście przewodnim (można go udostępnić zainteresowanym osobom lub instytucjom). Przesyłamy też zwięzłą „instrukcję obsługi”, która – mamy nadzieję – okaże się pomocna przy propagowaniu akcji w Państwa bibliotece.
 
Przygotowaliśmy również specjalne karty papeterii „Podaruj wiersz” (z rysunkami Herberta), na które uczestnicy akcji mogą przepisać wybrany przez siebie wiersz. Karty te bezpłatnie roześlemy do placówek, które wyrażą chęć uczestnictwa w akcji. Po przyłączeniu się do naszej akcji, informacja o Państwa bibliotece znajdzie się w specjalnie stworzonej aplikacji na Smartfona – „Podaruj wiersz”.
 
Przebieg akcji „Podaruj wiersz” relacjonować będziemy w sieci, głównie poprzez fanpage Fundacji na Facebooku (@Herbert.Pan.Cogito).
 
Ufamy, że społeczność Państwa biblioteki zaangażuje się w akcję „Podaruj wiersz” i że dzięki Państwa pomocy słowa wierszy – słowa prawdziwie znaczące, niosące sens i nadzieję, dające oparcie – trafią zwłaszcza do tych osób, które takich słów najbardziej potrzebują. Licząc na to, czekamy na Państwa odpowiedź.
 
Adres do korespondencji: podarujwiersz@fundacjaherberta.pl.
 
Nadesłały: Magdalena Bliźniuk i Monika Czapka / koordynatorki akcji „Podaruj wiersz”