Małe Rzeczy – sympozjum

Serdecznie zapraszamy na sympozjum Małe Rzeczy, które odbędzie się 26 marca 2020 r. w ASP w Gdańsku.
Postępująca miniaturyzacja świata skłania do refleksji nad naturą małych przedmiotów…

Małe rzeczy budzą zachwyt. Onieśmielają precyzją wykonania. Czasem wręcz przeciwnie – ich siła tkwi w prostocie i syntetyczności. Nadają tożsamość wielkiej przestrzeni, miejscu, korporacji, często składając się w olbrzymi mocny wizualnie system. Z racji swoich rozmiarów są często unikalne. Czasem są po prostu drobnym detalem, w którego świetle cały projekt nabiera intrygującego charakteru; bywa jednak, że umykają w kontekście rozmachu większego przedsięwzięcia.
Sympozjum pozwoli przeanalizować obszary zainteresowań współczesnych, jak i dawnych twórców oraz ich motywacje do zajmowania się małymi rzeczami. Tematyka skierowana jest zarówno do grafików artystycznych i projektowych, wzorników, jak i historyków sztuki, bibliotekarzy, kolekcjonerów, numizmatyków, filologów, socjologów, historyków kultury, historyków nauki…. oraz wszystkich zainteresowanych tematem.
Sympozjum będzie miało charakter interdyscyplinarny. Tematy wystąpień zostaną podzielone na dwa moduły, z których pierwszy skupi się na przeszłości małych rzeczy, drugi zaś na ich przyszłości, co pozwoli tym samym spojrzeć na wątek w szerszym kontekście.
Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa pod tym samym tytułem. W ramach ekspozycji zostaną zaprezentowane małe formy drukarskie oraz numizmaty ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej, prace studentów z Wydziału Grafiki i Wzornictwa oraz przedmioty użytkowe z prywatnych kolekcji.
Serdecznie zapraszamy na sympozjum Małe rzeczy, które odbędzie się 26 marca 2020 na PATIO ASP w Gdańsku. Na Państwa zgłoszenia wraz z abstraktami wystąpień czekamy do 1 listopada 2019 roku. Mamy ambicję, aby dzień sympozjum stał się również dniem premiery publikacji sympozjalnej Małe rzeczy, dlatego zachęcamy do nadsyłania tekstów wraz z materiałem ilustracyjnym do początku grudnia 2019.
Zapraszając do dyskusji nad powyższymi zagadnieniami wyznaczamy przykładowe obszary badawcze: współczesne tendencje do miniaturyzacji obiektów użytkowych i artystycznych, wielcy projektanci małych rzeczy, systemy identyfikacji wizualnej, fonty ich tożsamość, ewolucja małych form wydawniczych, ewolucja detalu w typografii, technologiczne, socjologiczne, socjolingwistyczne i psychologiczne aspekty miniaturyzacji, małe gatunki literackie, elzewiry, ex-librisy, etykiety, numizmaty, wlepki, karty pocztowe, mini album, wzorniki, herbarze, mapy, znaczki, technologiczne, socjologiczne, socjolingwistyczne i psychologiczne aspekty miniaturyzacji, małe gatunki literackie, zagadnienia dotyczące estetyki małych rzeczy.