Wrzesień 1939. Filmowe teksty i konteksty

Filmoteka Narodowa zaprasza na interdyscyplinarną konferencję z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, poświęconą obrazom Września 1939 w polskim kinie.

Wrzesień 1939. Filmowe teksty i konteksty | Konferencja
26-27 września 2019 | FINA, ul. Wałbrzyska 3/5, Warszawa

1 września 1939 roku to data, która na zawsze zmieniła bieg historii, wpływając na losy świata, ale i pojedynczych osób. Doświadczenie wojny do dzisiaj pozostaje jednym z najsilniejszych impulsów dla określonych sposobów myślenia o historii i miejscu w niej jednostki, zwłaszcza w Polsce, gdzie konsekwencje wydarzeń wojennych pozostają sprawą aktualną, bolesną, domagającą się ciągłych rozliczeń. Zachowania Polaków w czasie wojny obronnej wynikało z pewnością z silnego oddziaływania aksjologicznego mitów założycielskich II RP, obecnych w edukacji, kulturze, polityce. W kontekście obchodów stulecia odzyskania niepodległości, interesuje nas także i ten aspekt Września. Analizie poddamy filmy fabularne, dokumentalne, ale także materiały z filmem związane, jak artykuły  prasowe, plakaty, programy kinowe i inne materiały okołofilmowe, ale także i takie, które do nich nawiązują i funkcjonują w szerszym obiegu (pamiętniki, opracowania zbiorcze dokumentujące ten okres, materiały filmowe i fotograficzne).


Naszym celem jest interdyscyplinarne spojrzenie na obrazy Września 1939 roku utrwalone w filmie i innych materiałach związanych z filmem. Chodzi zarówno o spojrzenia współczesne, kronikarskie, jak i o późniejsze wyobrażenia, obecne przecież w tekstach kultury aż do dziś. Celem konferencji jest wszechstronna odpowiedź na pytanie, jak okres ten zapisywał się przez upływające 80 lat w filmie i kulturze filmowej. Program znajduje się na stronie NINA.

W razie jakichkolwiek pytań można skorzystać z kontaktu: Ewa Korzeniowska, starsza specjalistka ds. badań i rozwoju, senior research and development specialist, t. +48 22 380 49 82. Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny