Digital Cultures – konferencja w Warszawie już niedługo

Zainaugurowana w 2017 roku konferencja Digital Cultures do dziś służy jako międzynarodowa platforma spotkań polskich twórców z zagranicznymi managerami kultury. W tym roku odbędzie się 26-27 września w Warszawie. Program interdyscyplinarnych debat i prezentacji ogniskuje się wokół czterech głównych obszarów: gier komputerowych, immersyjnego storytellingu, cyfrowych archiwów oraz nowoczesnego muzealnictwa. Poprzez cyklicznie organizowaną konferencję Digital Cultures IAM stwarza możliwość pozyskania międzynarodowych partnerów dla polskich projektów, poszerzenia rynków dystrybucji polskich produkcji i zwiększenia rozpoznawalności polskich twórców cyfrowych zagranicą.