Konferencja HINC OMNIA „Zbiory specjalne polskich bibliotek naukowych w katalogu centralnym NUKAT”

W imieniu organizatorów zapraszamy na drugą konferencję z cyklu „HINC OMNIA. Zbiory artystyczne, historyczne i specjalne w bibliotekach oraz innych instytucjach kultury”, pt. Zbiory specjalne polskich bibliotek naukowych w katalogu centralnym NUKAT. Wydarzenie będzie miało miejsce w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w dn. 25-26 listopada 2019 r.

Tematyka konferencji oscyluje wokół opracowania zbiorów specjalnych polskich bibliotek naukowych w katalogu centralnym NUKAT, który zawiera ponad 603 tys. rekordów bibliograficznych zbiorów specjalnych – nut, starych druków, map i atlasów, grafik, rysunków i fotografii. Będzie okazja by rozpocząć ogólnopolską dyskusję nt. formatów i poziomu szczegółowości opisów zbiorów specjalnych, ich opisu przedmiotowego i, ogólniej, idei tworzenia centralnych katalogów zbiorów historycznych i specjalnych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zbiorom rękopiśmiennym.  Konferencja da możliwość prezentacji osiągnięć poszczególnych bibliotek, wymiany doświadczeń i nakreślenia planów współpracy na przyszłość.

Konferencję objął patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. EBIB natomiast objął wydarzenie patronatem medialnym.