Centrum Cyfrowe – implementacja dyrektywy prawnoautorskiej

Przyjęcie Dyrektywy prawnoautorskiej przez Parlament Europejski to dopiero pierwszy krok do zmiany prawa w Europie – teraz musi ona zostać implementowana we wszystkich krajach członkowskich. Jest to duże wyzwanie, ale też szansa – poszczególne kraje mogą przy okazji zdecydować się na pozytywne zmiany nieprzewidziane w dyrektywie. Centrum Cyfrowe wraz z partnerami ze stowarzyszenia Communiasieci Creative Commons oraz niemieckiej Wikimedii postanowiło wspierać aktywistów działających na rzecz otwartości i dostępu do wiedzy w całej Europie dzięki grantowi otrzymanemu z Open Society Foundation.