Praktyczne perspektywy publikowania naukowego

Na platformie Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego udostępniamy już pełne teksty ponad 300 000 artykułów z 1000 polskich czasopism naukowych. Osiągnięcie to chcemy potraktować jako okazję do wymiany praktycznych doświadczeń dotyczących aktualnej sytuacji czasopism naukowych w Polsce.

Zaproszenie do zgłaszania propozycji warsztatów

Serdecznie zapraszamy 21 października 2019 r. do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie na warsztaty Praktyczne perspektywy publikowania naukowego, które kierujemy do wydawców i redaktorów czasopism naukowych. Wydarzenie będzie obejmowało sesję plenarną oraz serię warsztatów.

Zapraszamy do zgłaszania własnych propozycji warsztatów, które mogą dotyczyć zagadnień takich jak:

  • Otwarty dostęp do czasopism naukowych – praktyczne aspekty, szanse i wyzwania
  • Cytowania, międzynarodowa widoczność i inne korzyści z indeksowania czasopism w bazach i rejestrach oraz udostępniania ich w repozytoriach
  • Polityki czasopism w zakresie praw autorskich i samodzielnej archiwizacji artykułów w repozytoriach, a także otwartego udostępniania danych badawczych powiązanych z artykułami
  • Ocena czasopism naukowych, wymogi programu „Wsparcie dla czasopism” a udostępnianie czasopisma w internecie – praktyczne wskazówki i narzędzia
  • Dobre praktyki wydawnicze – wytyczne COPE, proces recenzji, rada naukowa czasopisma, współpraca z autorami
  • Narzędzia do zarządzania procesem wydawniczym (np. Open Journal Systems)
  • Trwałe identyfikatory (DOI, ORCID)

Informacje praktyczne:
Warsztaty powinny być prowadzone metodami interaktywnymi i polegać na przekazywaniu praktycznej wiedzy i kompetencji. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę warsztatu, informacje o prowadzącym lub prowadzących oraz opis wydarzenia uwzględniający jego wstępny plan (nie więcej niż 500 słów). Proponowany czas trwania warsztatów to 2 godziny (możliwe są inne rozwiązania, do indywidualnego ustalenia); prowadzący będą mieli do dyspozycji sale wyposażone w komputer z projektorem, z możliwością różnego ustawienia stołów i krzeseł dla uczestników. Maksymalna proponowana liczba uczestników to 30 osób.

Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do: 31.08.2019 r.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: pon@icm.edu.pl

Termin powiadomienia o decyzji: 8 września 2019 r

Praktyczne perspektywy publikowania naukowego