Zbiory specjalne polskich bibliotek naukowych w katalogu centralnym NUKAT – konferencja

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Zbiory specjalne polskich bibliotek naukowych w katalogu centralnym NUKAT”, która odbędzie się w dn. 25-26 listopada 2019 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Jest to kolejna konferencja z cyklu „HINC OMNIA. Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne w bibliotekach oraz innych instytucjach kultury”. Katalog NUKAT zawiera ponad 603 tys. rekordów bibliograficznych zbiorów specjalnych, z czego ponad połowę stanowią opisy katalogowe zbiorów XIX wieku.

Znaczącą część zajmują opisy nut (niemal 80 tys.), starych druków (71 tys.), map i atlasów (45 tys.)  oraz grafik, rysunków i fotografii (prawie 33 tys.). Wprawdzie obecnie NUKAT zawiera tylko część bogatych zbiorów specjalnych 171 bibliotek współtworzących katalog, zebrane dane są na tyle obszerne, że mogą stanowić podstawę do dyskusji o formatach opisu katalogowego poszczególnych typów zbiorów specjalnych, opisie przedmiotowym, poziomie szczegółowości opisu oraz ideach przyświecających tworzeniu katalogów centralnych zbiorów historycznych i specjalnych. Szczególne miejsce w czasie konferencji zajmie tematyka opracowania rękopisów w formacie MARC21. Obecność zbiorów specjalnych w ogólnodostępnych bazach katalogowych nie tylko umożliwia dostęp do informacji o zbiorach i do samych zbiorów czytelnikom z całego świata, lecz także stanowi podstawę do prowadzenia kwerend i badań naukowych zbiorów specjalnych polskich bibliotek. Konferencja da możliwość  prezentacji osiągnięć bibliotek, szerokiej dyskusji, wymiany doświadczeń oraz opracowania planów współpracy na najbliższe lata.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba uczestników jest ograniczona. Zgłoszenia prosimy dokonywać przez wypełnienie formularza do 20 listopada 2019 r.