EKOLAB w bibliotece – szkolenia dla bibliotekarzy

Dbałość o środowisko naturalne, dbałość o zdrowy tryb życia, świadomość ochrony zasobów i kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska to motyw przewodni tegorocznego projektu szkoleniowego Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.  Poprzez te tematy chcemy pokazać proste a zarazem kreatywne pomysły na działania
z książką skierowane do różnych grup użytkowników oraz poszerzyć kluczowe kompetencje interpersonalne i cyfrowe bibliotekarzy.

Nowoczesna biblioteka powinna być blisko użytkownika, odpowiadać na aktualne potrzeby otoczenia i starać się je zaspokajać w zakresie swoich zasobów i usług. Szkolenia wskażą bibliotekarzom kolejny obszar działania, który wpisuje się w globalne trendy (dbałość o środowisko) i który można realizować angażując lokalne społeczności i organizacje, wykorzystując „odpady” do tworzenia książek, budząc świadomość i wrażliwość na zasoby naturalne wokół nas i piękno przyrody.
Projekt opiera się na organizacji 8 szkoleń i jednej konferencji podsumowującej działanie. Zadanie w ramach programu „Partnerstwo dla książki zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Budżetu Województwa Dolnośląskiego” .

Zapraszamy do udziału bibliotekarzy pracujących w dolnośląskich bibliotekach publicznych. Więcej informacji o projekcie, harmonogramie i zasadach rejestracji na stronie:  http://www.wbp.wroc.pl/wbp/index.php/pl/?option=com_content&view=article&id=2742. EBIB objął cykl szkoleń patronatem medialnym.