Akademia Khana po polsku

Aplikacja Akademii Khana, prawdopodobnie największego kanału edukacyjnego na YouTube (oraz platformy do personalizowanego nauczania) doczekała się polskiej wersji językowej! Do tysięcy edukacyjnych wideo i platformy, która ułatwia uczenie się indywidualne oraz organizację pracy uczniów przez nauczycieli, teraz jeszcze łatwiej zaglądać za pomocą smartfona. Oprac. K. Śliwowski