BIBLIOTEKA – PRZESTRZEŃ DODANA – warsztaty dla ambitnych bibliotekarzy…

Książnica Kopernikańska w Toruniu realizuje bogatą ofertę szkoleń pod nazwą „BIBLIOTEKA – PRZESTRZEŃ DODANA – warsztaty dla ambitnych bibliotekarzy podregionu toruńsko-włocławskiego”. Szkolenia odbędą się w okresie od maja do października 2019 r. Adresowane są do pracowników bibliotek podregionu toruńsko-włocławskiego. Mają one na celu wyposażenie bibliotekarzy w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie wprowadzania nowej oferty usług skierowanych w szczególności do grup, które do tej pory bywają w bibliotece rzadko: młodzieży, małych dzieci w wieku przedszkolnym (i ich rodziców), a także osób niedowidzących i seniorów.

Bibliotekarze będą mogli uczestniczyć w jednym z następujących szkoleń:

1. Promocja usług bibliotecznych w przestrzeni wirtualnej

2. Cyfrowe przestrzenie książki

3. Programowanie w bibliotece

4. Warsztat gier fabularnych RPG oraz LARP

5. Zabawa czytaniem – warsztat kreatywnej nauki czytania

6. Przestrzeń dla seniora w bibliotece

Ofertę szkoleniową wzbogaca wyjazd szkoleniowy do Sopoteki oraz do Biblioteki z Pasją w Gdyni – skorzystają z niego uczestnicy jednego z sześciu szkoleń. Zadanie „BIBLIOTEKA – PRZESTRZEŃ DODANA – warsztaty dla ambitnych bibliotekarzy podregionu toruńsko-włocławskiego” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Partnerstwo dla Książki” oraz z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.