Demontaże literatury – w Galerii Książki w Oświęcimiu

W ramach kolejnych Demontaży Literatury GALERIA KSIĄŻKI zaprasza na spotkanie z prof. Jerzym Jarzębskim, który tym razem „zdemontuje” twórczość Brunona Schulza, skupiając się głównie na problemie czasu – „Jednym z najważniejszych problemów w prozie Schulza jest czas – bo wszystkie zdarzenia, które opisuje, są precyzyjnie umieszczone w temporalnych cyklach.” – to słowa samego prowadzącego.

Prof. dr hab. Jerzy Jarzębski z Uniwersytetu Jagiellońskiego o Schulzu pisuje już od dobrych paru dziesiątków lat i jak sam mówi zawsze szuka w kreowanej przezeń rzeczywistości porządku. Jest przy tym jednym z najwybitniejszych znawców współczesnej literatury, nie tylko twórczości Brunona Schulza, ale również Witolda Gombrowicza i Stanisława Lema (którego już raz „demontował” w Bibliotece GALERII KSIĄŻKI). Profesor Jarzębski wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest również laureatem prestiżowych nagród (1985 – Nagroda Fundacji im. Kościelskich, 1991 – Nagroda im. Kazimierza Wyki) i autorem wielu książek m.in. „Gra w Gombrowicza” (1982), „Powieść jako autokreacja” (1984), „W Polsce, czyli wszędzie. Studia o polskiej prozie współczesnej” (1992), „Apetyt na Przemianę. Notatki o prozie współczesnej” (1992), „Schulz” (2000), „Podglądanie Gombrowicza” (2000), „Wszechświat Lema” (2002), „Słownik schulzowski” (wraz z Włodzimierzem Boleckim i Stanisławem Rośkiem, 2003), „Prowincja centrum. Przypisy do Schulza” (2005), „Natura i teatr. 16 tekstów o Gombrowiczu” (2007).

Spotkanie z twórczością Brunona Schulza i pochylenie się nad zawartym w nich obrazem czasu i jego cykli, może być doskonałą okazją do uporządkowania swoich własnych myśli i emocji, Demontaże mają bowiem ukazywać literaturę, jako coś w czym możemy się przeglądać, rozpoznając w dziełach literackich swój własny świat. Profesor Jarzębski, jak sam pisze, skupi się właśnie na porządkującym działaniu czasu, który układając się w cykle, dzieli rzeczywistość na każdym poziomie: ludzkiej aktywności (ery, daty, cezury), ale również tego, co nas otacza: mikrokosmosu biologii (cykle życiowe) i makrokosmosu Wszechświata (pory roku, powstające i umierające galaktyki). Dzięki takiemu spojrzeniu możemy dostrzec, że każde najmniejsze działanie człowieka, wpisane jest w – parafrazując słowa samego Prowadzącego, „w strumień czasu jednoczący ludzką perspektywę osobistą z perspektywą kosmiczną, doświadczenia jednostek z wielkimi systemami znaków kultury”.

Biblioteka zaprasza na intelektualną przygodę, która trwać będzie nie więcej niż trzy kwadranse, a może być ciekawym i ważnym punktem na mapie codziennych myśli każdego z nas. Spotkanie odbędzie się 29 października o godz. 18.00.

Zapraszamy!!!

Nadesłała: Agnieszka Mirek