Publikowanie w modelu OA nie wpływa negatywnie na sprzedaż książek

Publikowanie w modelu AO nie wpływa negatywnie na sprzedaż książek, natomiast w znaczący sposób zwiększa wykorzystanie publikacji on-line oraz ich “widzialność’ – tak brzmi konkluzja projektu OAPEN-NL, którego celem było badanie wykorzystania podręczników wydawanych w Holandii. Raport opublikowany po zakończeniu projektu zawiera szereg rekomendacji dla instytucji finansujących badania naukowej, dla bibliotek, wydawców oraz autorów.