Muzeum Polskie w Rapperswilu potrzebuje pomocy

Muzeum Polskie w Rapperswilu, jedna z najstarszych polskich instytucji kulturalnych poza krajem, potrzebuje naszej pomocy

Założone w 1870 jako Muzeum Narodowe Polskie przez Władysława hr. Broël-Platera, od 1975 funkcjonuje jako Muzeum Polskie w Rapperswilu. Placówkę tworzą Muzeum, Biblioteka i Archiwum. Jest to nie tylko instytucja gromadząca i przechowująca polskie zbiory, dokumentująca wielowiekową historię związków polsko-szwajcarskich i działalność Szwajcarów w Polsce i Polaków w Szwajcarii, ale także aktywna instytucja kulturalna, organizująca koncerty, wystawy i konferencje naukowe.

Muzeum zarządzane jest przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu, a od 1978 wspierane także przez Polską Fundację Kulturalną Libertas w Rapperswilu.

Siedzibą Muzeum Polskiego od 1870 roku jest XIII-wieczny zamek, będący własnością miasta i gminy Rapperswil. Obecnie władze miasta zamierzają (kolejny raz – poprzednio w 2008 roku) zlikwidować polską placówkę i  wykorzystać zamek na inne cele.

Pomóżmy Muzeum Polskiemu w Rapperswilu – podpisując petycję popierającą jego istnienie i pozostanie w dotychczasowej siedzibie.

Oficjalne stanowisko Muzeum Polskiego w Rapperswilu wobec zamiaru jego likwidacji przez miasto i Gminę Grodzką Rapperswil:
http://www.muzeum-polskie.org/mpr/polski/oficjalne-stanowisko-muzeum.html

Petycja on-line w sprawie pozostania Muzeum Polskiego na zamku w Rapperswilu:
http://www.muzeum-polskie.org/mpr/polski/poprzyj-muzeum.html

Także:
Facebook:  https://www.facebook.com/events/482851578489100/484993831608208/?notif_t=plan_mall_activity
Twitter:  https://twitter.com/Polenmuseum
„Serce Polski – Rapperswil” film wyprodukowany w 2008 przez Muzeum Historii Polski ze środków MKiDN:
http://www.youtube.com/watch?v=4hMeOPsB7vA

Nadesłała: Marta Pękalska