Powstanie Biblioteka Cyfrowa PISM

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działania Upowszechniające Naukę w wysokości 529 530 zł, na budowę biblioteki cyfrowej i digitalizację zbiorów. Projekt rozłożony jest na lata 2013-2014. Biblioteka Cyfrowa PISM będzie zawierała czasopisma i publikacje wydane przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowy od 1947 roku oraz wybrane zasoby księgozbioru Biblioteki PISM znajdujące się w domenie publicznej. Udostępnienie zasobów BC PISM użytkownikom planowane jest na trzeci kwartał 2014 roku.