Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013

Kraszewski jest to program dotacyjny Instytutu Książki, którego celem jest podniesienie standardu bibliotek publicznych, poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy, umożliwiający użytkownikom korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online. Program skierowany jest do wszystkich bibliotek publicznych w Polsce.

Więcej o programie na stronach Instytutu.