Język rzeczy. Biżuteryjne pamiątki z podróży po Polsce XIX wieku

Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie, Instytut Historii Sztuki KUL, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Wydział Artystyczny UMCS zapraszają 
6 marca, godz. 17.30 
do Filii nr 2, ul. Peowiaków 12 na wykład z cyklu „Magia sztuki. Od uobecnienia do nieobecności”, który wygłosi prof. Ewa Letkiewicz
JĘZYK RZECZY. BIŻUTERYJNE PAMIĄTKI Z PODRÓŻY PO POLSCE XIX WIEKU