Biblioteki uczelniane wobec środowiska akademickiego – nowe obszary działania. Konferencja z okazji 100-lecia AGH

W imieniu organizatorów zapraszamy w dniach 12-13.09 do Krakowa na Konferencję AGH, której tematem będzie: poszukiwanie nowych ofert bibliotek, formuły gromadzenia, opracowania i udostępniania tradycyjnych zbiorów bibliotecznych, zwłaszcza w uczelniach technicznych. Organizatorzy zapraszają do zgłaszania referatów nt.:

– roli biblioteki uczelnianej w organizowaniu dostępu do treści cyfrowych i analizy ich wykorzystania (organizowanie dostępu do zasobów i badania ich wykorzystania, upowszechnianie informacji o zasobach, sposoby dotarcia do potencjalnych odbiorców),

– społeczności akademickiej, uczelni jako zbiorowy klient biblioteki (bazy wiedzy, parametryzacja jednostek, repozytoria instytucjonalne, identyfikatory naukowców w bazach danych a dokumentacja bibliograficzna).

Miło nam poinformować, że EBIB objął konferencję patronatem medialnym.