Dobro wspólne. Pasja i praktyka. Cyfrowe zasoby kultury w Polsce”

W latach 2016-2018 Centrum Cyfrowe prowadziło badanie, w efekcie którego wypracowano typologię użytkowników cyfrowych zasobów kultury oraz praktyczne rekomendacje dotyczące efektywnych sposobów angażowania publiczności online. W ramach badania dokonano:
1. Analizy i diagnozy modelu i sposobu działania instytucji prowadzących programy wspierające digitalizację.
2. Ewaluacji wdrożonych projektów digitalizacyjnych z punktu widzenia ich efektywności w polepszaniu dostępu do zasobów dziedzictwa.
3. Zidentyfikowania (grup) końcowych użytkowników tych zasobów oraz zmapowania barier utrudniających dostęp i wykorzystywanie zasobów wśród nieużytkowników.

Publikacja jest dostępna na stronie NGOteki