„Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” – nabór tekstów

Redakcja czasopisma „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” zaprasza do nadsyłania artykułów do czwartego numeru pisma. Przedmiotem rozważań będą ludzie, idee oraz instytucje w przestrzeni biblioteczno-edukacyjnej.  Szczegółowy zakres tematyczny oraz wymogi formalne znajdują się na stronie internetowej czasopisma.