Tydzień Domeny Publicznej w UMK i UKW

Jednym z zadań bibliotek naukowych jest poszerzanie domeny publicznej i uświadamianie społeczeństwu jej znaczenia.Utwory trafiające do domeny publicznej stają się wspólną własnością i każdy ma prawo z nich korzystać, respektując jednak autorskie prawa osobiste. Domena publiczna obejmuje materiały nieobjęte restrykcjami polskiego prawa autorskiego lub takie, do których te prawa wygasły [E. Krużyńska]. Bliższe informacje na temat podjętych działań znajdują się na stronie Biblioteki UMK.

Nadesłał: G. Szturo