Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze – nabór tekstów

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania tekstów do kolejnego tomu Zielonogórskich Studiów Bibliotekoznawczych.
Termin składania materiałów upływa 24 lutego br. Publikacja tomu planowana jest na II kwartał 2020 roku.
Nadesłał: Przemysław Bartkowiak