„Folia Toruniensia” najlepszym czasopismem w dziedzinie bibliotekoznawstwa i nauki o informacji

Folia Toruniensia” (ISSN 1641-3792; DOI 10.12775/FT) to naukowy periodyk Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, wydawany przy współpracy z Wydziałem Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Czasopismo ukazuje się od 2000 roku jako rocznik. Od tomu 16 (2016) jest wydawane w formule open access, na zasadach niewyłącznej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-ND 3.0 PL).

Pismo jest platformą do publikacji artykułów dotyczących archiwistyki, bibliologii i informatologii. Misją czasopisma jest pełnienie funkcji forum, na którym są zamieszczane najlepsze wyniki badań naukowców z Polski i zagranicy. Redakcja gorąco zaprasza do współpracy tych ostatnich. „Folia Toruniensia” znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Wykaz czasopism naukowych, część B, poz. 757) – 6 punktów.

Parę dni temu w efekcie procesu ewaluacji w bazie Index Copernicus International czasopismo „Folia Toruniensia” uzyskało za 2017 rok wynik 87,90, co dało periodykowi pierwsze miejsce w dziedzinie bibliotekoznawstwa i nauki o informacji (obszar: Nauki społeczne). Podobnie było w zeszłym roku. Wówczas to czasopismo uzyskało 86,01 punktów i zajęło pierwsze miejsce.

Czasopismo posiada również profil na „Google Scholar” oraz na portalu społecznościowym dla naukowców „Academia”. Dzięki temu pierwszemu wszyscy zainteresowani mogą przeanalizować recepcję treści zawartych w periodyku na świecie. Obecność „Folia Toruniensia” na portalu społecznościowym umożliwia redakcji nawiązanie porozumienia z najlepszymi naukowcami z archiwistyki, informatologii i bibliologii. Dlatego planujemy założyć czasopismu profil na innych tego typu stronach, np. „ResearchGate”.

Informację nadesłał do EBIB:

dr Mariusz Balcerek
Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
Dział Informacyjno-Bibliograficzny
Redakcja czasopisma naukowego „Folia Toruniensia”
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, tel. +48 (56) 622 66 42
e-mail. m.balcerek@ksiaznica.torun.pl