Kraków, Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Nazwa instytucji = Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Dokładny adres = ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków budynek C, I piętro
Data złożenia oferty = 2018-11-22
Data ważności ogłoszenia = 2018-12-03
Oferowane stanowisko = młodszy bibliotekarz/pracownik administracyjny

Zakres obowiązków =
– bieżąca obsługa użytkowników,
– realizacja zamówień,
– deponowanie zasobów elektronicznych do baz danych,
– działania promocyjno-reklamowe

Tryb pracy = umowa o pracę; pełny etat; praca od wtorku do soboty; praca zmianowa, również w niedziele
Data zatrudnienia = 2018-01-08
Proponowane wynagrodzenie =
Wykształcenie = wykształcenie wyższe
Dodatkowe wymagania =
– dyspozycyjność,
– komunikatywność,
– asertywność,
– sumienność,
– chęć rozwoju zawodowego i podejmowania nowych wyzwań

Inne wymagania =
Wymagane dokumenty = CV

Na CV należy dopisać „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).”

CV bez dopisku nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.

Przesłane dokumenty aplikacyjne posłużą jedynie celom tej rekrutacji i po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną zniszczone. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
Adres kontaktowy = CV do 3 grudnia 2018 należy przesyłać na e-mail: lstachura@afm.edu.pl
Uwagi =