Warszawa, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Nazwa instytucji = Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Dokładny adres = 04-041 Warszawa, ul. Ostrobramska 109
Data złożenia oferty = 2018-11-15
Data ważności ogłoszenia = 2018-12-03
Oferowane stanowisko = kustosz – Dział Gromadzenia Zbiorów

Zakres obowiązków =
– prowadzenie prac związanych z darami krajowymi i zagranicznymi oraz z krajową wymianą biblioteczną (nawiązywanie kontaktów z darczyńcami, bibliotekami i instytucjami kultury; opracowanie dokumentacji),
– ewidencjonowanie wpływów w rejestrze przybytków oraz w systemie bibliotecznym Prolib,
– wprowadzanie druków zbędnych do bazy komputerowej; przygotowywanie list dubletów,

Tryb pracy = pełny etat
Data zatrudnienia = 2019-01-01
Proponowane wynagrodzenie =
Wykształcenie = kierunkowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej lub inne humanistyczne
Dodatkowe wymagania =
– minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe,
– umiejętność formułowania myśli i wyrażania ich w formie pisemnej i ustnej,
– znajomość formatu Marc 21,
– znajomość programów bibliotecznych,
– obsługa komputera (pakiet MS Office) i urządzeń biurowych,
– podstawowa znajomość języka angielskiego,

Inne wymagania =
– zwiększone umiejętności interpersonalne (komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów),
– umiejętność pracy w zespole,
– gotowość do pracy fizycznej,
– samodzielność, kreatywność,
– odpowiedzialność, obowiązkowość i systematyczność,

Wymagane dokumenty = CV i list motywacyjny
Adres kontaktowy = cbw.rekrutacja@ron.mil.pl
Uwagi = proces rekrutacji w CBW:
http://cbw.wp.mil.pl/pl/21.html
http://cbw.wp.mil.pl/pl/48.html