Warszawa, Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Nazwa instytucji = Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Dokładny adres = ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
Data złożenia oferty = 2018-11-14
Data ważności ogłoszenia = 2018-11-23
Oferowane stanowisko = Bibliotekarz

Zakres obowiązków =
– opracowanie formalne i rzeczowe materiałów bibliotecznych,
– obsługa czytelników i praca przy udostępnianiu zbiorów (Czytelnia, Wypożyczalnia, magazyn),
– porządkowanie zbiorów

Tryb pracy = pełen etat, praca zmianowa, praca w soboty
Data zatrudnienia = 2018-12-15
Proponowane wynagrodzenie = 2700 brutto, premia 20%, dodatek stażowy – wg stażu

Wykształcenie = kierunkowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Dodatkowe wymagania =
– znajomość formatu MARC 21,
– znajomość zintegrowanych systemów bibliotecznych (preferowany: Patron),
– swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystania go w pracy,
– biegła obsługi komputera i urządzeń biurowych
– doświadczenie w bibliotece naukowej co najmniej 1 rok
– ukończone kursy i szkolenia z zakresu wykonywanej pracy

Inne wymagania =
– umiejętności interpersonalne – łatwość komunikacji oraz pracy w zespole,
– kultura osobista oraz komunikatywność,
– umiejętność samodzielnej pracy

Wymagane dokumenty =
– list motywacyjny,
– CV,
– kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
– oświadczenie o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Adres kontaktowy =
– osobiście do Działu Kadr pok. 1117,
– przesłanie do dnia 23 listopada 2018 r. na adres: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40
– przesłanie pocztą elektroniczną na adres ksajnog@aps.edu.pl
Uwagi = Biblioteka APS zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami
Link do oferty: http://bip.aps.edu.pl/media/2129391/bibliotekarz_2018_11.pdf