InCites w licencji krajowej

Z radością zawiadamiamy, iż w wyniku współpracy Clarivate Analytics, MNiSW oraz ICM została zawarta nowa umowa, w wyniku której wszystkie instytucje naukowe w Polsce zyskują dostęp do narzędzia InCites Benchmarking & Analytics za pośrednictwem Wirtualnej Biblioteki Nauki.
InCites B&A to narzędzie wspierające wszelkiego rodzaju prace analityczne, wykorzystujące dane z Web of Science Core Collection. Narzędzie przeznaczone jest zarówno do osób zarządzających instytucjami naukowymi i bibliotekarzy, jak i autorów oraz redaktorów czasopism naukowych. Głównym celem wdrożenia tego rozwiązania w Polsce jest umożliwienie polskim instytucjom naukowym dokonywania zaawansowanych analiz bibliometrycznych w związku z ministerialnymi programami doskonałości: Uczelnia Badawcza oraz Regionalna Inicjatywa Doskonałości, a także w związku z programem Wsparcie dla Czasopism Naukowych. Więcej informacji na stronie ICM.
Dostępna jest także strona z materiałami szkoleniowymi, włączając nagrania wideo w języku polskim przedstawiające różne zastosowania narzędzia.

Nadesłał: M. Kapczyński