Podwójna gra w Książnicy Kopernikańskiej

„Podwójna gra. Herbert i Stachura w Toruniu” to przedsięwzięcie obejmujące dwa wydarzenia organizowane przez Książnicę Kopernikańską we współpracy z Fundacją Archipelag Inicjatyw: Gra miejska „Zbigniew Herbert w Toruniu” oraz „Konkurs poezji Edwarda Stachury”. Ich celem było zachęcenie młodzieży i dzieci do odkrywania poezji, szczególnie Herberta i Stachury.

„Zbigniew Herbert w Toruniu”

Gra miejska była skierowana do szkół średnich Torunia, które wytypowały 10 drużyn. Grę poprowadziliśmy 19 października m.in. w miejscach, z którymi związany był Zbigniew Herbert.  Rozpoczęła się w Książnicy Kopernikańskiej, zakończyła w tym samym miejscu uroczystym wręczeniem nagród oraz prezentacją strony internetowej ukazującej miejsca w Toruniu, z którymi związany był Zbigniew Herbert.

www.herbertwtoruniu.pl

„Konkurs poezji Edwarda Stachury”

Konkurs inspirowany twórczością Edwarda Stachury skierowany był do dzieci i młodzieży klas 4-8 szkoły podstawowej, klas 3 gimnazjalnych oraz szkół średnich. Uczestnicy przygotowali jeden utwór śpiewany i jeden utwór recytowany (krótki wiersz lub jego fragment). Konkurs odbył się w budynku Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu 27 października 2018 r.

Zadanie „Podwójna gra. Herbert i Stachura w Toruniu” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Partnerstwo dla Książki” oraz ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, patronat medialny – Polskie Radio Pomorza i Kujaw.