Research Information Management – sympozjum

Organizatorzy:

  • euroCris
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
  • Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

zapraszają w dn. 26-28.11.2018 r. do udziału w międzynarodowym sympozjum „Research Information Management: from an Institutional to a National-Level Implementation”. Udział w sympozjum jest bezpłatny.

Spotkania euroCRIS są miejscem wymiany doświadczeń uczelni z całej europy w zakresie wdrożeń, użytkowania systemów klasy CRIS oraz problemów otwartej nauki. W spotkaniach uczestniczą również przedstawiciele organizacji międzynarodowych, komitetów standaryzujących czy dostawców komercyjnych takich jak Elsevier, ORCID, OCLC, Clarivate Analytics i innych. Spotkania prezentują  doświadczenia oparte o różne systemy występujące w instytucjach europejskich. Zachęcamy do udziału. Liczne przybycie przedstawicieli polskich uczelni pomaga utrwalać wizerunek polski jako lidera w zakresie dojrzałości organizacyjnej w stosowaniu systemów typ CRIS.

Strona wydarzenia, plan spotkania oraz formularz rejestracyjny dostępny pod tym adresem: http://eurocris.ii.pw.edu.pl/

Uwaga: pierwszy dzień sympozjum tj. 26.11.2018 dedykowany jedynie członkom konsorcjum OMEGA-PSIR oraz euroCRIS.

Nadesłała: W. Kubrak